Top 101 English to Marathi Conversation Sentences

Top 101 English Marathi Conversation Sentences

English to Marathi Conversation Sentences: Do you want to learn some conversation sentences in the English language through Marathi or Marathi language through English then this is the post you are searching for?.

Below are 101 widely used English to Marathi Conversation Sentences to improve your English Marathi language practice. Learn English phrases with Marathi meaning.

Widely Used English Marathi Phrases

NumbersMarathi SentencesIn English
1नमस्कारHello
2धन्यवादThank You
3शुभ प्रभातGood Morning
4शुभ दुपारGood Afternoon
5शुभ संध्याGood Evening
6शुभ रात्रीGood Night
7तू कसा आहेस?How Are You?
8तुम्हाला भेटून आनंद झालाNice to Meet You
9आपले स्वागत आहेYou Are Welcome
10गुड बायGood-Bye
11आपला दिवस चांगला जावोHave a Nice Day
12गोड स्वप्नेSweet Dreams
13पुन्हा भेटूSee You Later
14मी तुझ्यावर प्रेम करतोI love You
15आपण माझ्यावर प्रेम करता?Do You Love Me?
16शुभेच्छाBest Wishes
17आपला दिवस चांगला जावोHave a Good Day
18कृपयाPlease
19मला एक ग्लास पाणी द्याGive Me a Glass of Water
20नको, धन्यवादNo Thank You
21मला माफ कराI am Sorry
22देव आशीर्वाद द्याGod Bless You
23लवकर बरे व्हाGet Well Soon
24जीवनाचा आनंद घ्याEnjoy Your Life
25मला मदत कराHelp Me
26मी कंटाळलो आहेI am Bored
27हे काय आहे?What is This?
28सर्व काही ठिकAll is Well
29सर्व काही ठीक होईलEverything Will Be Okay
30मी थकलो आहेI am Tired
31एके काळीOnce Upon A Time
32सुरक्षित रहाBe Safe
33आपण इंग्रजी बोलता?Do You Speak English?
34मी इंग्रजी बोलतोI Speak English
35तुझं नाव काय आहे?What is Your Name?
36आपण कोठे राहता?Where Do You Live?
37तुमचे घर कोठे आहे?Where Is Your Home?
38आपण कसे आहात?How Are You Doing?
39आपण कोठून आहात?Where Are You From?
40तू कुठे आहेस?Where Are You?
41आपण काय करीत आहात?What Are You Doing?
42तुमचा दिवस कसा होता?How Was You Day?
43तुझे वय किती आहे?How Old Are You?
44तुझे छंद काय आहे?What Is Your Hobbies?
45आपण कोठे जात आहात?Where Are You Going?
46तू कुठे आहेस?Where Are You?
47आपण ठीक आहात?Are You Okay?
48मी तुम्हाला कशी मदत करू शकते?How Can I Help You?
49तू भुकेला आहेस का?Are You Hungry?
50वॉशरूम कुठे आहे?Where Is the Washroom?
51किती वाजले आहेत?What Time It is?
52तुम्हालाहीSame To You
53मी सहमत आहेI agree
54मी सहमत नाहीI Disagree
55मला माहित नाहीI Don’t Know
56मला समजलेI Understand
57मला समजले नाहीI Did not Understand
58आय केअरI Care
59मला काही फरक नाही पडतI Do not Care
60मी एक अभिनेता आहेI Am an actor
61मी भूक आहेI Am Hungry
62मी आशा करतोI Hope
63काळजी घ्याBe Careful
64काळजी करू नकाDon’t Worry
65उत्कृष्टExcellent
66उत्तम कल्पनाGreat Idea
67लवकर करHurry Up
68मी आवडत नाहीI Do not Like
69मला ते नकोयI Do not Want it
70मला गरज नाहीI Do not Need That
71मला बारा वाटतंयI Feel Good
72मला छान वाटतेI Feel Great
73मला तुम्ही आवडताI Like You
74मला ती आवडतेI Like Her
75आपण बरोबर आहात!You Are Right!
76मी तुम्हाला कॉल करेनI’ll Call You
77मी तुला नंतर फोन करतोI’ll Call You Later
78काय चालले आहे?What’s Up?
79मी असहाय्य आहेI am Helpless
80कसे जीवन आहे?How’s Life?
81मी दमलेलो आहेI am Exhausted
82मी उपाशी आहेI am Starving
83आपण तयार आहात?Are You Ready?
84अन्न तयार आहे?Is Food Ready?
85ते भयंकर आहेThat’s Horrible
86हे भयंकर आहेThat’s Terrible
87ते छान आहेThat’s Great
88आश्चर्यकारक!Amazing!
89ते खरे नाहीThat’s Not True
90ते खरं आहेThat’s So True
91मला कल्पना नाहीI Have No Idea
92मला काही कल्पना नाहीI Have No Clue
93कोणतीही समस्या नाहीNo Problem
94आयुष्य कसे चालले आहे?How’s Life Going?
95नेहमीप्रमाणेचSame As Always
96मी व्यस्त आहेI am Busy
97इट्स माय प्लेजरIt’s My Pleasure
98मी व्यस्त आहेI am Busy
99मला मदत करू शकाल का?Can You Do Me a Favor?
100मला खात्री करू देLet Me Check
101फक्त एक क्षणJust a Moment

List Of 1000+ Common Marathi Words

Leave a Comment

Your email address will not be published.